0
Giỏ Hàng

Danh mục sản phẩm

Mã hàng: CÁP MỞ RỘNG Extension cable for T/P 5m CFDTP-RC05M NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BỘ TÍN HIỆU CC-LINK CFD-OP98-B NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH I/O board NPN 32/32 CFD-OP125-A NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH FDCPU10-20 + System CF card FDCPU10-20-CF24-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: THẺ NHỚ System CF card for FDCPU10-20 CF-24-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: THẺ NHỚ "System CF card for FDCPU10-10 FDCPU10-10" CF-04-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BỘ NGUỒN Power unit JH01G NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: TAY DẬY Teach pendant Cable length 4m CFDTP-10-04M NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: LỌC KHÍ Air filter Side panel CFD-FILTER-02 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: LỌC KHÍ Air filter Ceiling panel CFD-FILTER-01 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CẦU CHÌ Fuse Compatible with 217002.MXP FGMB-250V-2A-PBF NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CÔNG TẮC TỪ Magnet switch SD-N12 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: QUẠT MOTOR Fan Motor "compatible 4710PS-22TB20-B00" 11925PB-B2K-EA-00 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: QUẠT MOTOR Fan motor assembly CFD-00-C08-002 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BỘ ĐIỆN TRỞ XẢ Regenerative discharge resistor assembly CFD-00-C08-001 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH Brake power board UM377-10 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH Raiser board UM376-10 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH PN board UM375-70 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH Gate Board J4,J6 axis UM375-30 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH Gate Board J1,J2 axis UM375-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: MẠCH TUẦN HOÀN Sequence board UM352-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH CPU SERVO Servo CPU board UM351-30 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BẢNG MẠCH CPU CPU board FDCPU10-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: PIN BỘ ĐIỀU KHIỂN Controller BATTERY CR14250SE-CN16 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: VAN ĐÔI Double SOL 3 VALVES OP-H6-004 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit SPJ-W1-128 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J6 axis 007-0518-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
CÁP MỞ RỘNG 	Extension cable for T/P 5m		CFDTP-RC05M	 NACHI
Mã hàng: CÁP MỞ RỘNG Extension cable for T/P 5m CFDTP-RC05M NACHI
Giá bán: Liên hệ
BỘ TÍN HIỆU	CC-LINK 		CFD-OP98-B	 NACHI
Mã hàng: BỘ TÍN HIỆU CC-LINK CFD-OP98-B NACHI
Giá bán: Liên hệ
BẢNG MẠCH	I/O board	NPN 32/32	CFD-OP125-A	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH I/O board NPN 32/32 CFD-OP125-A NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH    FDCPU10-20 + System CF card		FDCPU10-20-CF24-A1	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH FDCPU10-20 + System CF card FDCPU10-20-CF24-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
THẺ NHỚ 	System CF card for FDCPU10-20		CF-24-A1	 NACHI
Mã hàng: THẺ NHỚ System CF card for FDCPU10-20 CF-24-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
THẺ NHỚ
Mã hàng: THẺ NHỚ "System CF card for FDCPU10-10 FDCPU10-10" CF-04-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
BỘ NGUỒN 	Power unit		JH01G	 NACHI
Mã hàng: BỘ NGUỒN Power unit JH01G NACHI
Giá bán: Liên hệ
TAY DẬY 	Teach pendant	Cable length 4m	CFDTP-10-04M	 NACHI
Mã hàng: TAY DẬY Teach pendant Cable length 4m CFDTP-10-04M NACHI
Giá bán: Liên hệ
LỌC KHÍ 	Air filter	Side panel	CFD-FILTER-02	 NACHI
Mã hàng: LỌC KHÍ Air filter Side panel CFD-FILTER-02 NACHI
Giá bán: Liên hệ
LỌC KHÍ 	Air filter	Ceiling panel	CFD-FILTER-01	 NACHI
Mã hàng: LỌC KHÍ Air filter Ceiling panel CFD-FILTER-01 NACHI
Giá bán: Liên hệ
CẦU CHÌ 	Fuse	Compatible with 217002.MXP	FGMB-250V-2A-PBF	 NACHI
Mã hàng: CẦU CHÌ Fuse Compatible with 217002.MXP FGMB-250V-2A-PBF NACHI
Giá bán: Liên hệ
CÔNG TẮC TỪ 	Magnet switch		SD-N12	 NACHI
Mã hàng: CÔNG TẮC TỪ Magnet switch SD-N12 NACHI
Giá bán: Liên hệ
QUẠT MOTOR 	Fan Motor
Mã hàng: QUẠT MOTOR Fan Motor "compatible 4710PS-22TB20-B00" 11925PB-B2K-EA-00 NACHI
Giá bán: Liên hệ
QUẠT MOTOR 	Fan motor assembly		CFD-00-C08-002	 NACHI
Mã hàng: QUẠT MOTOR Fan motor assembly CFD-00-C08-002 NACHI
Giá bán: Liên hệ
BỘ ĐIỆN TRỞ XẢ 	Regenerative discharge resistor assembly		CFD-00-C08-001	 NACHI
Mã hàng: BỘ ĐIỆN TRỞ XẢ Regenerative discharge resistor assembly CFD-00-C08-001 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Brake power board		UM377-10	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Brake power board UM377-10 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Raiser board		UM376-10	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Raiser board UM376-10 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	PN board		UM375-70	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH PN board UM375-70 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Gate Board	J4,J6 axis	UM375-30	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Gate Board J4,J6 axis UM375-30 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Gate Board	J1,J2 axis	UM375-20	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Gate Board J1,J2 axis UM375-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 MẠCH TUẦN HOÀN 	Sequence board		UM352-20	 NACHI
Mã hàng: MẠCH TUẦN HOÀN Sequence board UM352-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH CPU SERVO  	Servo CPU board		UM351-30	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH CPU SERVO Servo CPU board UM351-30 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH CPU 	CPU board		FDCPU10-20	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH CPU CPU board FDCPU10-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 PIN BỘ ĐIỀU KHIỂN	Controller BATTERY	CR14250SE-CN16	 NACHI
Mã hàng: PIN BỘ ĐIỀU KHIỂN Controller BATTERY CR14250SE-CN16 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 DÂY CÁP 	CABLE ASSY		MZ07L-MCW-F	 NACHI
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
 DÂY CÁP 	CABLE ASSY		MZ07L-MCW-F	 NACHI
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐÔI	Double SOL	3 VALVES	OP-H6-004	 NACHI
Mã hàng: VAN ĐÔI Double SOL 3 VALVES OP-H6-004 NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	SPJ-W1-128 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit SPJ-W1-128 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J6 axis	007-0518-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J6 axis 007-0518-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J5 axis	007-0517-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J5 axis 007-0517-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J4 axis	007-0516-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J4 axis 007-0516-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J3 axis	007-0521-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J3 axis 007-0521-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J2 axis	007-0520-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J2 axis 007-0520-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J1 axis	007-0519-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J1 axis 007-0519-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J4,J5,J6 axis	MQMD012S6V	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J4,J5,J6 axis MQMD012S6V NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J2 axis	MSMD062S3D	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J2 axis MSMD062S3D NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J1,J3 axis	MSMD042S2D	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J1,J3 axis MSMD042S2D NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J6	ULTRA PX BELT	J6 axis	BG312UP3M6-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J6 ULTRA PX BELT J6 axis BG312UP3M6-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
CÁP MỞ RỘNG 	Extension cable for T/P 5m		CFDTP-RC05M	 NACHI
Mã hàng: CÁP MỞ RỘNG Extension cable for T/P 5m CFDTP-RC05M NACHI
Giá bán: Liên hệ
BỘ TÍN HIỆU	CC-LINK 		CFD-OP98-B	 NACHI
Mã hàng: BỘ TÍN HIỆU CC-LINK CFD-OP98-B NACHI
Giá bán: Liên hệ
BẢNG MẠCH	I/O board	NPN 32/32	CFD-OP125-A	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH I/O board NPN 32/32 CFD-OP125-A NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH    FDCPU10-20 + System CF card		FDCPU10-20-CF24-A1	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH FDCPU10-20 + System CF card FDCPU10-20-CF24-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
THẺ NHỚ 	System CF card for FDCPU10-20		CF-24-A1	 NACHI
Mã hàng: THẺ NHỚ System CF card for FDCPU10-20 CF-24-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
THẺ NHỚ
Mã hàng: THẺ NHỚ "System CF card for FDCPU10-10 FDCPU10-10" CF-04-A1 NACHI
Giá bán: Liên hệ
BỘ NGUỒN 	Power unit		JH01G	 NACHI
Mã hàng: BỘ NGUỒN Power unit JH01G NACHI
Giá bán: Liên hệ
TAY DẬY 	Teach pendant	Cable length 4m	CFDTP-10-04M	 NACHI
Mã hàng: TAY DẬY Teach pendant Cable length 4m CFDTP-10-04M NACHI
Giá bán: Liên hệ
LỌC KHÍ 	Air filter	Side panel	CFD-FILTER-02	 NACHI
Mã hàng: LỌC KHÍ Air filter Side panel CFD-FILTER-02 NACHI
Giá bán: Liên hệ
LỌC KHÍ 	Air filter	Ceiling panel	CFD-FILTER-01	 NACHI
Mã hàng: LỌC KHÍ Air filter Ceiling panel CFD-FILTER-01 NACHI
Giá bán: Liên hệ
CẦU CHÌ 	Fuse	Compatible with 217002.MXP	FGMB-250V-2A-PBF	 NACHI
Mã hàng: CẦU CHÌ Fuse Compatible with 217002.MXP FGMB-250V-2A-PBF NACHI
Giá bán: Liên hệ
CÔNG TẮC TỪ 	Magnet switch		SD-N12	 NACHI
Mã hàng: CÔNG TẮC TỪ Magnet switch SD-N12 NACHI
Giá bán: Liên hệ
QUẠT MOTOR 	Fan Motor
Mã hàng: QUẠT MOTOR Fan Motor "compatible 4710PS-22TB20-B00" 11925PB-B2K-EA-00 NACHI
Giá bán: Liên hệ
QUẠT MOTOR 	Fan motor assembly		CFD-00-C08-002	 NACHI
Mã hàng: QUẠT MOTOR Fan motor assembly CFD-00-C08-002 NACHI
Giá bán: Liên hệ
BỘ ĐIỆN TRỞ XẢ 	Regenerative discharge resistor assembly		CFD-00-C08-001	 NACHI
Mã hàng: BỘ ĐIỆN TRỞ XẢ Regenerative discharge resistor assembly CFD-00-C08-001 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Brake power board		UM377-10	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Brake power board UM377-10 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Raiser board		UM376-10	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Raiser board UM376-10 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	PN board		UM375-70	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH PN board UM375-70 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Gate Board	J4,J6 axis	UM375-30	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Gate Board J4,J6 axis UM375-30 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH 	Gate Board	J1,J2 axis	UM375-20	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH Gate Board J1,J2 axis UM375-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 MẠCH TUẦN HOÀN 	Sequence board		UM352-20	 NACHI
Mã hàng: MẠCH TUẦN HOÀN Sequence board UM352-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH CPU SERVO  	Servo CPU board		UM351-30	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH CPU SERVO Servo CPU board UM351-30 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 BẢNG MẠCH CPU 	CPU board		FDCPU10-20	 NACHI
Mã hàng: BẢNG MẠCH CPU CPU board FDCPU10-20 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 PIN BỘ ĐIỀU KHIỂN	Controller BATTERY	CR14250SE-CN16	 NACHI
Mã hàng: PIN BỘ ĐIỀU KHIỂN Controller BATTERY CR14250SE-CN16 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 DÂY CÁP 	CABLE ASSY		MZ07L-MCW-F	 NACHI
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
 DÂY CÁP 	CABLE ASSY		MZ07L-MCW-F	 NACHI
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐÔI	Double SOL	3 VALVES	OP-H6-004	 NACHI
Mã hàng: VAN ĐÔI Double SOL 3 VALVES OP-H6-004 NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	SPJ-W1-128 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit SPJ-W1-128 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J6 axis	007-0518-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J6 axis 007-0518-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

:

Skype: daututhietbi@gmail.com

Email: daututhietbi@gmail.com

Liên kết facebook