0
Giỏ Hàng

Danh mục sản phẩm

Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: VAN ĐÔI Double SOL 3 VALVES OP-H6-004 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit SPJ-W1-128 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J6 axis 007-0518-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J5 axis 007-0517-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J4 axis 007-0516-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J3 axis 007-0521-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J2 axis 007-0520-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J1 axis 007-0519-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J4,J5,J6 axis MQMD012S6V NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J2 axis MSMD062S3D NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J1,J3 axis MSMD042S2D NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DÂY ĐAI J6 ULTRA PX BELT J6 axis BG312UP3M6-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DÂY ĐAI J5 ULTRA PX BELT J5 axis BG453UP3M6-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DÂY ĐAI J3 ULTRA PX BELT J3 axis BG500UP5M10-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: DÂY ĐAI J2 ULTRA PX BELT J2 axis BG400UP5M10-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: PIN NUÔI NGUỒN ROBOT BATTERY J2 axis ER17505V-2C38 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: FRS04-10P04T
Giá bán: 400,000đ

-92%

Giá gốc: 4,500,000đ
 DÂY CÁP 	CABLE ASSY		MZ07L-MCW-F	 NACHI
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐÔI	Double SOL	3 VALVES	OP-H6-004	 NACHI
Mã hàng: VAN ĐÔI Double SOL 3 VALVES OP-H6-004 NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	SPJ-W1-128 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit SPJ-W1-128 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J6 axis	007-0518-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J6 axis 007-0518-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J5 axis	007-0517-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J5 axis 007-0517-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J4 axis	007-0516-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J4 axis 007-0516-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J3 axis	007-0521-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J3 axis 007-0521-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J2 axis	007-0520-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J2 axis 007-0520-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J1 axis	007-0519-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J1 axis 007-0519-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J4,J5,J6 axis	MQMD012S6V	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J4,J5,J6 axis MQMD012S6V NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J2 axis	MSMD062S3D	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J2 axis MSMD062S3D NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J1,J3 axis	MSMD042S2D	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J1,J3 axis MSMD042S2D NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J6	ULTRA PX BELT	J6 axis	BG312UP3M6-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J6 ULTRA PX BELT J6 axis BG312UP3M6-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J5	ULTRA PX BELT	J5 axis	BG453UP3M6-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J5 ULTRA PX BELT J5 axis BG453UP3M6-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J3	ULTRA PX BELT	J3 axis	BG500UP5M10-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J3 ULTRA PX BELT J3 axis BG500UP5M10-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J2	ULTRA PX BELT	J2 axis	BG400UP5M10-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J2 ULTRA PX BELT J2 axis BG400UP5M10-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
PIN NUÔI NGUỒN 	ROBOT BATTERY	J2 axis	ER17505V-2C38	 NACHI
Mã hàng: PIN NUÔI NGUỒN ROBOT BATTERY J2 axis ER17505V-2C38 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Lọc Masuda FRS04-10P04T
Mã hàng: FRS04-10P04T
Giá bán: 400,000đ

-92%

Giá gốc: 4,500,000đ
 DÂY CÁP 	CABLE ASSY		MZ07L-MCW-F	 NACHI
Mã hàng: DÂY CÁP CABLE ASSY MZ07L-MCW-F NACHI
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐÔI	Double SOL	3 VALVES	OP-H6-004	 NACHI
Mã hàng: VAN ĐÔI Double SOL 3 VALVES OP-H6-004 NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit MZ07_J5_GEARPLATE_KOUKAN NACHI
Giá bán: Liên hệ
KHỚP XOAY 	Wrist unit 	 	SPJ-W1-128 	 NACHI
Mã hàng: KHỚP XOAY Wrist unit SPJ-W1-128 NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J6 axis	007-0518-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J6 axis 007-0518-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J5 axis	007-0517-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J5 axis 007-0517-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J4 axis	007-0516-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J4 axis 007-0516-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J3 axis	007-0521-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J3 axis 007-0521-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J2 axis	007-0520-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J2 axis 007-0520-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
 HỘP SỐ 	Reduction Gear	J1 axis	007-0519-000(C-Typ)	 NACHI
Mã hàng: HỘP SỐ Reduction Gear J1 axis 007-0519-000(C-Typ) NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J4,J5,J6 axis	MQMD012S6V	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J4,J5,J6 axis MQMD012S6V NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J2 axis	MSMD062S3D	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J2 axis MSMD062S3D NACHI
Giá bán: Liên hệ
ĐỘNG CƠ SERVO	AC servo motor	J1,J3 axis	MSMD042S2D	 NACHI
Mã hàng: ĐỘNG CƠ SERVO AC servo motor J1,J3 axis MSMD042S2D NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J6	ULTRA PX BELT	J6 axis	BG312UP3M6-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J6 ULTRA PX BELT J6 axis BG312UP3M6-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J5	ULTRA PX BELT	J5 axis	BG453UP3M6-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J5 ULTRA PX BELT J5 axis BG453UP3M6-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J3	ULTRA PX BELT	J3 axis	BG500UP5M10-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J3 ULTRA PX BELT J3 axis BG500UP5M10-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
DÂY ĐAI J2	ULTRA PX BELT	J2 axis	BG400UP5M10-HC	 NACHI
Mã hàng: DÂY ĐAI J2 ULTRA PX BELT J2 axis BG400UP5M10-HC NACHI
Giá bán: Liên hệ
PIN NUÔI NGUỒN 	ROBOT BATTERY	J2 axis	ER17505V-2C38	 NACHI
Mã hàng: PIN NUÔI NGUỒN ROBOT BATTERY J2 axis ER17505V-2C38 NACHI
Giá bán: Liên hệ
Lọc Masuda FRS04-10P04T
Mã hàng: FRS04-10P04T
Giá bán: 400,000đ

-92%

Giá gốc: 4,500,000đ

Hỗ trợ trực tuyến

:

Skype: daututhietbi@gmail.com

Email: daututhietbi@gmail.com

Liên kết facebook